УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№58, 1/2012

techsystem cover face 1-2012-58

ЗМІСТ:

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Шамарін Ю.Є., Алєксєєнко В.М., Шамарін О.Ю. Гідроакустичні засоби надводних кораблів

Анотація

У статті в систематизованій формі представлені основні зразки зарубіжних і вітчизняних корабельних гідроакустичних станцій і комплексів, що забезпечують висвітлення підводної обстановки. Запропоновані шляхи модернізації гідроакустичного озброєння надводних кораблів.

НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сагалович О.В., Кононихін О.В., Попов В.В., Олійник О.К., Григорьєв О.В., Сагалович В.В. Вивчення трибологічних характеристик багатошарових Мо-С покриттів, отриманих газофазним методом з використанням металоорганічних сполук

Анотація

Розроблений процес нанесення багатошарових Мо-С покриттів методом газофазного осадження з використанням металорганічних сполук. Покриття наносили на термооброблену сталь технічного приазначення Х12Ф1 з високим класом чистоти обробки поверхні (>10). Середня швидкість нанесення покриття – 50 μм/год. Трибологічні випробування Мо-С покриттів свідчать про перспективність розроблених покриттів для підвищення зносостійкості та зниження коефіцієнта тертя ковзання пар тертя прецизійних вузлів агрегатобудування.

Чорний Г. П., Шепелев Ю. І. Про деякі задачі визначення траєкторних даних літальних апаратів

Анотація

Розглянуті дві системи координат для визначення положення і керування траєкторним рухом літального апарату. Запропонована методика перерахунку траєкторної інформації для цих систем.

Пиоро І.Л., Зворикіна А.К. Деякі важливі аспекти експериментальних робіт: Частина 1. Стандартне теплопередавальное / термогідравлічне випробувальне обладнання та практичні рекомендації щодо проведення експериментів.

Анотація

В першій частині статті описується типове теплопередавальний / термогідравлічний випробувальний пристрій для надкритичної вуглекислоти та надаються практичні рекомендації щодо виконання експериментів.

 

МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ SAMPE

Вишняков Л.Р. Розробка та впровадження вязано-паяних мідних дротяних сіток для блискавкозахисту вуглепластиків в літакобудуванні
Анотація

Розроблено та впроваджено систему блискавкозахисту авіаційних конструкцій із вуглепластиків, в якій застосовані мідні дротяні сітки трикотажної структури та електропровідні вуглецеві наноструктурні модифікатори полімерного зв’язуючого . Переваги цієї системи полягають в досягненні підвищених теплопровідності та дисипативної здатності, що знижує руйнівну дію блискавки на композит. В’язано-паяні сітки еластичні і не ускладнюють технологію формування деталей із вуглепластиків. При виготовленні таких сіток використовують покриття мідних мікродротів легкоплавкими припоями. Організовано виробництво та постачання блискавкозахисних в’язано-паяних мідних дротових сіток користувачам – підприємствам авіаційної галузі Російської Федерації та України.

Для модифікації епоксидного зв’язуючого у вуглепластиках запропоновано використовувати вуглецеві наноструктурні наповнювачі оніоподібної та пластинкуватої форми, які одержують із дерев’яної стружки. Вони призначені для підвищення провідності композиту в напрямку поперек орієнтації вуглецевих волокон, що покращує рівномірність тепло- та струмовідводу у разі удару блискавки.

Вишняков Л.Р. Тенденції розвитку та перспективи випуску в Україну вуглецевих матеріалів на основі ПАН-волокон для композиційних матеріалів

Анотація
Проведено аналіз світового виробництва та використання вуглецевих волокон, що одержують із ПАН-прекурсорів, в якості армуючих волокон конструкційних вуглепластиків. З урахуванням потреби промисловості в цих матеріалах зроблено прогноз можливості їх виробництва в Україні. Запропоновано конкретні заходи щодо випуску вуглеволоконної продукції.

Головними завданнями роботи є: вибір високоякісних видів вуглецевих волокон, що якнайбільше відповідають технічним завданням промисловості України з урахуванням економічного чинника; визначення можливих промислових майданчиків для створення технологічних ліній ПАН-прекурсора та вуглецевих волокон; уточнення вірогідних виробників та етапності організації виробництва.

Олефір О.І., Олефір А.О. Складні композитні структури у конструкціях покриттів злітних смуг

Анотація
Проведені комплексні дослідження можливості підвищення надійності та експлуатаційних якостей композитних бетонних покриттів злітних смуг і автомобільних доріг. Спеціально для оцінки якостей композитних бетонних покриттів був спроектований і виготовлений мобільний комплекс приладів для оцінити стану покриттів злітних смуг у реальних експлуатаційних умовах.

Астанін В.В., Щегель Г.О. Ударна міцність новітніх багатокомпонентних композитів при високих швидкостях

Анотація

Проведені дослідження текстильнозміцнених гібридоволоконних композиційних матеріалів на ударну міцність при високих швидкостях зіткнення з ударником. На основі отриманих результатів запропонована конструкція удароміцних захисних щитів для роботи пожежних і рятувальних команд в умовах підвищеної вибухової небезпеки.

Філоненко С.Ф., Космач О.П., Косицька Т.М. Вплив швидкості навантаження на амплітудні та енергетичні параметри сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів поперечною силою

Анотація

Проведено моделювання сигналів акустичної емісії при змін швидкості навантаження композиційного матеріалу поперечною силою. визначено закономірності зміни амплітудних і енергетичних параметрів формованих сигналів акустичної емісії в залежності від швидкості навантаження. проведено опис отриманих залежностей з їх статистичними оцінками. показано, що параметром, який не залежить від швидкості навантаження, є площа під обвідною формованих сигналів.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ
Фіалко Н.М., Прокопов В.Г., Алешко С.О., Шеренковський Ю.В., Меранова Н.О., Тимощенко О.Б., Абдулін М.З., Бутовський Л.С. Ефективність систем охолодження пальникових пристроїв струменево-стабілізаторного типу

Анотація

Виконано аналіз ефективності систем охолодження мікрофакельних струменево-стабілізаторних пальникових пристроїв. Досліджено особливості течії та теплообміну в системах охолодження з обдувом внутрішньої поверхні торця пілона плоским і круглими імпактними струменями.

Перепічай А. О., Прохоренко В.М., Зворикін К.О. Скінченно-елементне моделювання напружено-деформованого стану від зварювання кільцевих швів технологічних паропроводів

Анотація

В роботі розглядаються результати скінченно-елементного моделювання залишкового напружено-деформованого стану в зоні кільцевих зварних стиків технологічних паропроводів, зварні шви яких реально можуть бути виконані за двома випадками: 1 - якісно без непровару в корені шва, 2 - з непроваром у корені шва, допустимим за діючими нормами завдовжки до 25% загальної довжини шва і завглибшки до 20% товщини стінки труби. В даній роботі аналізується вплив непровару кореня шва на залишковий напружено-деформований стан паропроводу в зоні кільцевого зварного шва.

Сидоренко П.Ю., Рижов Р.М. Вплив імпульсних електромагнітних дій на пористість швів

Анотація

Наведені результати експериментальних досліджень впливу зовнішніх електромагнітних дій на основі імпульсних магнітних полів на рівень пористості швів. Встановлені закономірності і запропоновані механізми зменшення пористості швів. Зроблена оцінка ефективності застосування цих імпульсних дій.

Скрябін С.О., Гунько І.В. Опір деформації при вальцюванні заготовок з алюмінієвих сплавів

Анотація

У статті відзначене, що опір деформації металів і сплавів в умовах процесу гарячої прокатки, незважаючи на численні дослідження, залишається дотепер недостатньо вивченим із – за складності процесу прокатки й різноманіття технологічних параметрів, що впливають один на одного.

Враховуючи якість методу базисного тиску, який дає найбільш близький результат до реальних умов у осередку деформування при вальцюванні й прокатці, цей метод рекомендований у якості основного для визначення опору деформації, тобто прийняли рівність базисного тиску Рср.б і середнього питомого зусилля Рср.б = Рср .

У статті описані розрахункові залежності впливу температури нагрівання вальцювальних штампів на опір деформації при вальцюванні заготовок алюмінієвих сплавів. У даній роботі застосовувалася програма для моделювання технології об'ємного штампування «QForm», розрахунки в якій проводяться за методом кінцевих елементів

Просвірін Д.А. Розробка і дослідження алгоритмів автоматичного керування повітряним судном на етапі заходу на курсову зону з вільним кутом підходу до ЗПС

Анотація

Сформульовано задачу автоматичного керування повітряним судном на етапі заходу на курсову зону. Розроблено і досліджено алгоритми автоматичного керування повітряним судном на етапі заходу на курсову зону з вільним кутом підходу до ЗПС, з програмною реалізацією у середовищі Simulink/Matlab.


Офиціний сайт журналу "Технологічні системи"