УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№57, 4/2011

TC 4-2011-57

Змiст:

Перша технічна конференція українського відділення міжнародного товариства по просуванню матеріалів і технологій (SAMPE) «НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ Авіакосмічна промисловість»

 

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Жугаєвич Я.В. Щодо деяких соціальних аспектів ситуації в оборонно-промисловому комплексі України

Анотація

З позицій профспілки авіабудівників України надається огляд та аналізуються проблеми в оборонно-промисловому комплексі країни.


Котик В.Т. Стан та перспективи розвитку системи атестації зварників в Україні

Анотація

В статті описана система атестації зварників в Україні. Показано тенденції зміни вікового стану атестованих зварників, вплив на процеси атестації кризових явищ в світі та Україні. Проаналізовано перспективи розвитку і впровадження за останні роки механізованих способів зварювання в виробництво та вказані шляхи подальшого удосконалення та розширення системи атестації зварників в Україні.

 

НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кривцов В.С., Нарижний О.Г. Механіко-математичне моделювання імпульсних технологічних систем

Анотація

Розглянутий внесок співробітників Національного аерокосмічного університету у розвиток напрямів механіко-математичного моделювання імпульсних технологічних систем.

Піоро І.Л., Пеймен. В. Атомна енергія як основа для майбутнього виробництва електрики в світі: Частина 2. Концепт суперкритичного водоохолоджуваного реактора

Анотація

У останній другій частині статті розглядаються найновітніші принципові, конструктивні та технологічні схеми атомних реакторів IV покоління надкритичних водоохолоджувальних реакторів, надаються перспективні та прогнозні параметри технічних характеристик таких енергетичних установок

 

МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ SAMPE

Король В.м., Двейрин О.З., Василевский Є.Т., Петропольский В.С., Горобець П.І., Гаврилюк С.Є., Корост В.Я., Валко В.П. Створення агрегатів літаків з композиційних матеріалів - нові підходи, інтегральні рішення

Анотація
Розглянуті питання проектування, міцності, технологічності, виробництва і експлуатації агрегатів планера літака з композитних матеріалів інтегральної конструкції. На етапі проектування проведена експериментальна перевірка обраних конструктивно-технологічних рішень з моделюванням пошкоджувальних впливів навколишнього середовища. Відпрацьовані різні конструктивно-технологічні рішення (КТР). В результаті апробації розроблене оснащення для виготовлення інтегральних конструкцій з КМ. Виконаний аналіз стану агрегатів інтегральної конструкції після експлуатації протягом більше сімнадцяти років.

Баглюк Г.А., Шишкіна Ю.О. Нові композиційні дисперсно-зміцнені матеріали на основі сплавів алюмінію

Анотація

Стаття є оглядом, що присвячена аналізу існуючих алюмоматричних дисперсно-зміцнених композиційних матеріалів. Стисло розглянуті методи отримання даних матеріалів, їх властивості, а також характер взаємодії Al c C, Be, B, W, Al2O3, Si02, SiC, B4C, TiC. Показано, що серед згаданих методів виробництва дисперсно-зміцнених композитів, найбільш перспективними і економічно вигідними є методи порошкової металургії.

Потапов О.М., Коваленко В.О. Використання полімерних композиційних матеріалів і технологій на їх основі - головний напрямок удосконалення ракетно-космічної техніки

Анотація

Використання композиційних матеріалів і технологій на їх основі сприяє прогресу в ракетно-космічній галузі.

Пасічник В.А., Глоба О.В. Технології отримання отворів у композиційних матеріалах і методи контролю якості обробки

Анотація

В роботі представлений аналіз сучасних методів виконання отворів у полімерних композитних матеріалах для з'єднання в складальному виробництві елементів літальних апаратів та методи контролю якості цих отворів. Наведено приклади створення на кафедрі ІТМ НТУУ "КПІ" нових свердел для свердління отворів у полімерних композитних матеріалах.

Пащенко С.В., Лобунько О.П. Технології продовження етапів життєвого циклу конструктивних елементів газотурбінних двигунів

Анотація

На підставі досвіду супроводження експлуатації та ремонту газотурбінних двигунів розглянуто науково-технічні аспекти розвитку технологічного забезпечення продовження етапів їх життєвого циклу.

Корбут Є.В., Подчерняева І.О., Ляшенко Б.А., Юречко Д.В. Перспективи електроіскрового зміцнення твердосплавного ріжучого інструменту

Анотація

На підставі огляду літератури по електроіскровому зміцненню твердих сплавів із вмістом вольфраму (ВТС) зроблений висновок, що ефективним шляхом підвищення експлуатаційних властивостей ВТС є оптимізація складу легуючого електрода, технологічних схем нанесення покриттів (багатошарові, комбіновані) та їх структурування (дискретні, глобулярні).

Кіндрачук М.В., Тісов О.В., Духота О.І. Формування зносостійкості бандажних полиць лопаток турбін ГТД композиційними порошковими сплавами системи (Co-Cr-Fe-Al) –TiС

Анотація

Аргументовано необхідність розробки нових зносостійких композиційних порошкових сплавів системи (Co-Cr-Fe-Al)- TiC. Експериментальними дослідженнями встановлено високу зносостійкість таких матеріалів.

Астанін В.В., Глоба О.В., Шевченко О.А. Експлуатаційні пошкодження елементів конструкцій літальних апаратів із композиційних матеріалів і методи їх ремонту

Анотація

Представлено аналіз експлуатаційних пошкоджень в елементах конструкцій літальних апаратів із полімерних композиційних матеріалів. Виявлено, що типовими пошкодженнями є розшарування, пробої та тріщини. Для реалізації типових методів ремонту використано універсальний ремонтний комплекс. Запропоновано метод ремонту пошкоджень, особливістю якого є додаткове пришивання країв ремонтних латок. Ефективність даного методу перевірена експериментально

Криворучко Д. В., Залога В. А. Моделювання різання армованих композиційних матеріалів: досягнення і перспективи

Анотація

Використання композиційних матеріалів в конструкціях сучасних літальних апаратів зростає, що потребує значно ефективніших процесі їх механічної обробки. Тому в статті розглянуті сучасні методи вивчення процесів механічної обробки композиційних матеріалів. Показано переваги і недоліки чисельних методів. Залежно від глибини деталізації опису структури композиційних матеріалів виділені три рівні деталізації чисельних моделей: макромеханічний, мезомеханічний і мікромеханічний. Дана характеристика отриманих за допомогою цих моделей рішень.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Філоненко С.Ф., Німченко Т.В., Косицька Т.Н. Акустична емісія при зміні швидкості обробки матеріалів точінням

Анотація

Розглянуто результати розрахунків параметрів результуючих сигналів акустичної емісії в залежності від швидкості різання при механічній обробці матеріалів точінням. Показано, що із зростанням швидкості різання повинно відбуватися зростання середнього рівня амплітуд результуючих сигналів акустичної емісії, а також величин їх стандартного та середньоквадратичного відхилень. Визначено, що найбільш чутливим параметром є середньоквадратичне відхилення амплітуд результуючих сигналів акустичної емісії. Показано, що результати обробки параметрів реальних сигналів акустичної емісії, які реєструються при виконанні операції точіння матеріалів, мають добре узгодження з даними теоретичного моделювання результуючих сигналів акустичної емісії.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ

Сенченков І.К., Рябцев І.А., Червинко О.П., Рябцев И.И. Розрахунковий метод оцінки стійкості наплавленого металу при одночасній дії циклічних механічних і термічних навантажень

Анотація

Розроблено математичну модель та розрахунковій метод оцінки стійкості наплавленого інструменту для гарячого деформування металу. Метод ураховує вплив на цю характеристику залишкових напружень та напружень, що виникають при одночасної дії циклічних термічних й механічних навантажень у процесі експлуатації наплавлених деталей. Іл. 11, бібл. 18 найм.

Просвірін Д.А. Використання системи блочного імітаційного моделювання динамічних систем Simulink/Matlab, як інструменту для математичного моделювання польоту літака, реалізованого в програмі інженерного моделювання

FLIGHTGEAR

Анотація

Запропоновано використання пакету інструментів Simulink/Matlab для математичного моделювання польоту літака. Розглянуто можливість використання програми FLIGHTGEAR у якості інструменту для візуалізації польоту літака.

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВ

Зворикін К.О., Кривова С.Г. Щодо управління вартісною досконалістю складних виробів наукоємного машинобудування

Анотація

Розглядаються питання вартісної довершеності складних виробів наукоємного машинобудування на прикладі авіабудування. Наданий огляд існуючих розрахункових методів проектування собівартості наукоємної продукції.