УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№56, 3/2011

TC 3-2011-56

ЗМІСТ:

ПОДІЇ: До 100-річчя від дня народження конструктора ракетно-космічних комплексів академіка М.К. Янгеля
Михайло Кузьмич Янгель

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Ківа Д.С. ДП «АНТОНОВ»: 65 років невпинного руху вперед

Анотація

Стаття присвячена діяльності Державного підприємства «АНТОНОВ», яке в цьому році відзначило 65-річчя від дня заснування. Весь цей час воно займало позиції лідера у розробці та застосуванні найновітніших технологій, втілених у конкурентоспроможну продукцію.

НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бірюков С.П., Мурашкін Є. І., Пейчев Г.І., Яловенко Є.В. Полегшена композитна відхиляюча решітка реверсивного пристрою авіадвигуна з об'ємних пустотілих елементів з внутрішніми порожнинами, посиленими гофрованим заповнювачем

Анотація

Представлено результати проектування та виготовлення перспективної полегшеної композитної відхиляючої решітки реверсивного пристрою авіадвигуна із елементів з внутрішньою порожниною, що підсилена гофрованим заповнювачем

Піоро І.Л. Ядерна енергетика в якості основи для майбутнього виробництва електроенергії в світі. Частина 1. Реактори III і IV покоління.

Анотація

Представлений аналітичний матеріал узагальнює сучасний стан теплових і атомних електрогенеруючих установок світової енергетики. У першій частині статті розглядаються різні засоби генерування енергії технічні і конструктивні особливості, характерні для атомних реакторів III і IV поколінь, даються порівняльні оцінки важливих параметрів їх характеристик

Шатіхін В.Є., Макаров О.Л., Гусинін В.П., Ольшевський О.Л., Петренко Г.В., Хорошилов В.С., Попель В.М. Метод підвищення точності оцінки надійності приводу сонячної батареї з довготривалим терміном експлуатації

Анотація

Запропоновано метод підвищення точності оцінки імовірності бевідмовної роботи приводу сонячної батареї   на етапі його проектування. Обгрунтовано шляхи підвищення точності оцінки надійності приводу сонячної батареї. Встановлено аналітичні cпіввідношення, що дозволили оцінити імовірність безвідмовної роботи ПСБ протягом терміну експлуатації у 20-25 років. Представлено рекомендації щодо підвищення надійності приводу сонячної батареї з довготривалим терміном експлуатації.

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВ

Шулепов В.М., Кривова С.Г. Щодо державних преференцій для розвитку авіаційної галузі

Анотація
Розглянуто загальні тенденції розвитку світової авіаційної промисловості. Досліджені механізми державної підтримки авіаційних галузей у різних країнах світу. Означені проблеми та перспективи розвитку авіабудування в Україні. Визначені праводоступні види державних преференцій для українських авіабудівних підприємств.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Євтухова Т.І. Аналіз сучасного стану технологій інформаційного пошуку

Анотація

Розглянуто інформаційний пошук в автоматизованій інформаційно-пошуковій системі, який зводиться до трьох основних процесів: перекладання текстів на інформаційну мову; встановлення семантичної відповідності між запитом і документом; знаходження еквівалентних концептів.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Акустична емісія при механічній обробці матеріалів точінням

Анотація
Розглянуто модельні і реальні результуючі сигнали акустичної емісії, які формуються при механічній обробці матеріалів точінням. Показано, що сигнали характеризуються деяким середнім рівнім амплітуди та величиною її розкиду і мають порізану форму. Визначено, що із зростанням об’єму матеріалу, що вступає у пластичну деформацію і площі руйнування відбувається зростання середнього рівня амплітуди результуючого сигналу акустичної емісії і величини її розкиду. Показано, що результати експериментальних досліджень мають добре узгодження із результатами моделювання сигналів акустичної емісії.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ

Шамарін О.Ю., Костеров О.О., Алєксєєнко В.М., Єжель М.Б. Математичне моделювання вхідних сигналів гідроакустичної станції з векторно-фазової антенною

Анотація

Описана розроблена програма з моделювання роботи модуля цифрової обробки гідроакустичної станції з ВФА (векторно-фазовою антеною). Проведено оцінку коректності алгоритмів обробки вхідних сигналів, які використовуються в МЦО (модулі цифрової обробки) реальної станції, з точки зору точності обчислень.
Жданов С.В. Системи керування безпілотних літальних апаратів військового призначення: аналіз стану і тенденцій розвитку

Анотація

В статті приводиться аналіз систем керування БпЛА, які базуються на нових напрямах розвитку теорії автоматичного керування і інформаційних технологій. На підставі проведеного аналізу формулюються загальні тенденції, що можуть бути покладені в основу розробки нових типів систем керування.

Прохоренко В.М., Прохоренко Д.В., Зворикін К.О. Вплив повторних зварювальних нагрівів на залишковий напружено-деформований стан при зварюванні симетричних стикових з'єднань

Анотація

Розглянуто розв’язок методом скінчених елементів задачі механіки про напружено-деформований стан при зварюванні стикових симетричних з’єднань з повторними нагріваннями на зварювальному режимі. Результати розв’язку проаналізовані з позиції впливу повторних зварювальних нагрівань на залишковий напружено-деформований стан у зварному з’єднанні, який утворюється після виконання першого проходу. До теперішнього часу обґрунтований розв’язок даного питання не був запропонований.

Бутовскій Л.С., Грановська О.О., Фіалко Н.М., Строкін В.М., Швецова Л.А. Підвищення стійкості факела при подачі газу в зону рециркуляції за стабілізатором

Анотація

Наведено результати досліджень щодо стійкості горіння в умовах струменевої подачі газу в зону рециркуляції за стабілізатором при підвищених швидкостях палива. Одержано дані стосовно впливу на характеристики сталості факелу режимних і конструктивних факторів, а також параметрів комбінованої подачі палива через центральні сопла у вихідному торці пілона та систему додаткових отворів у його бокових або торцевій стінках.

Солових Є.К., Гречанюк М.І., Ляшенко Б.А., Мирненко В.І., Липинська Н.В. Багатокритеріальна оптимізація електронно-променевих теплозахисних покриттів

Анотація

Запропоновано методику багатокритеріальної оптимізації конструктивної схеми електронно-променевих теплозахисних покриттів для лопаток турбін. Вхідні параметри - товщини керамічного шару і металевого підшару, а також товщини і кількість мікрошарів. Функції відгуку - параметри кривих ізотермічної і термоциклічної повзучості. Оптимізація знизила швидкість повзучості на 35% і підвищила довговічність на 40% тільки корекцією конструктивної схеми.

Братухін А.В. Технологічні особливості виготовлення кріпильних виробів з титанового сплаву ВТ16

Анотація

У статті розглянуті технологічні особливості виготовлення кріпильних виробів з титанового сплаву ВТ16. Викладено основні вимоги до матеріалів для холодної висадки, описано обладнання і технологія виготовлення високоресурсних титанових кріпильних виробів. Окремо розглянуто питання про мікроструктурі титанового сплаву ВТ16, що забезпечує необхідні пластичні характеристики. Також приділено увагу практичного застосування титанового кріплення в авіабудуванні.

Рижов Р.М., Кочубей В.В., Назарук С.М., Нестуля С.О., Болотов Г.П. Застосування зовнішніх електромагнітних дій для керування формуванням з’єднань при точковому контактному зварюванні

Анотація

Наведено результати досліджень впливу зовнішніх електромагнітних дій на процеси формування зварних з’єднань при точковому контактному зварюванні. Показано, що для їх практичної реалізації доцільно використовувати багатополюсну електромагнітну систему, застосування якої дозволяє більш інтенсивно керувати гідродинамікою розплаву. Вибір її структури здійснено на основі досліджень особливостей розподілу індукції керуючого магнітного поля в робочій зоні.