УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№55, 2/2011

TC 2-2011-55

З М І С Т:

7-й Міжнародний авіакосмічний салон "АВІАСВІТ-XXI" - результати та перспективи

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Богуслаєв В.О., Кривов Г.О., Семенов В.Б., Шулепов В.М. До питання розроблення концепції створення легкого вертольоту

Анотація

Представлено проект концепції державної цільової науково-технічної програми створення легкого вертольота. Наведено окремі результати аналізу стану вертолітного парку у світі та Україні.

НАУКОЄМКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кривов Г.О., Петленко Ю.В., Гусева Ю.Л. Проблемы адекватности оценки состояния производственной системы на примере предприятия авиационной промышленности

Анотація

Розглядаються загальні тенденції та наслідки економічних перетворень в авіаційній промисловості України. Визначені проблеми стратегічного планування галузевих показників, які привели до невиконання цілої низки державних програм розвитку галузі. Запропоновано підходи більш адекватної оцінки вихідної виробничої системи, яка визначає стратегічні пріоритети авіаційної промисловості.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Філоненко С.Ф. Вплив нерівномірності процесу руйнування композиційного матеріалу на сигнали акустичної емісії

Анотація

Розглянуто вплив швидкості процесу механічного руйнування композиційного матеріалу на викривлення фронтів формованого сигналу акустичної емісії. Показано, що зростання швидкості руйнування на початковому етапі приводить до зростання крутості переднього фронту сигналу акустичної емісії, а на кінцевому етапі - до викиду амплітуди на задньому фронті. Також показано, що значна нерівномірність заднього фронту сигналу акустичної емісії обумовлена неперервною зміною швидкості руйнування композиційного матеріалу.

НОВІ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

Гірченко А.Г., Скурський П.П. Застосування багатошарових структур вафельного типу з композитних матеріалів для створення обтічників антен СВЧ

Анотація

Запропонована розрахункова модель багатошарових структур вафельного типу з композитних матеріалів для проектування обтічників антен СВЧ і методика синтезу таких структур для вибору раціональних значень їх конструктивних параметрів за вимогами до радіотехнічних характеристик обтічників. Встановлені критерії досягнення системою підкріплюючих силових елементів вафельної структури електродинамічної еквівалентності однорідному шару діелектрика із заданими діелектричними характеристиками. Показано, що багатошарові структури вафельної будови можуть володіти покращуваними радіотехнічними характеристиками в порівнянні з традиційними тришаровими конструкціями.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ

Кротевич В.А., Опанасенко В.В., Вирченко П.Т. Високоточні вимірювальні претворювачі тиску. Проблеми розробки та виробництва. Експериментальні дослідження дослідного зразка

Анотація

У статті розглядаються основні проблеми розробки і виробництва високоточних вимірювальних перетворювачів тиску газоподібних і рідких середовищ (ВВПТ). Визначені основні джерела похибки ВВПТ. Запропоновані технічні рішення з мінімізації похибки ВВПТ. Наведені результати експериментального дослідження зразка ВВПТ на основі запропонованих технічних рішень.

Сухов В.В. Гасіння шуму та вібрації на транспорті

Анотація

Показана ефективність вітчизняних багатошарових композицій типу "Бізон", "Демпфішторм" порівняно з іншими віброшумопоглинаючими матеріалами.

Шульга С.В., Корж В.М., Попіль Ю.С. Стабілізація горіння вогнево-кисневого полум'я, отриманого при спаленні суміші, що виробляється електролізно-водяними генераторами при газополуменевому нанесенні покриття

Анотація

Приведено аналіз факторів які впливають на нестабільність роботи електролізно-водяних генераторів (ЕВГ) і теплофізичні характеристики факелу. Вказані причини та наслідки негативних факторів які впливають на стабільність горіння воднево-кисневого полум'я (ВКП) та засоби усунення, або зменшення їх впливу. Приведені результати досліджень ступеню нагрівання мундштука пальника в залежності від характеру течії струменю продуктів горіння воднево-кисневої суміші (ВКС) і температури реакторної частини ЕВГ на витрати пальної суміші та способи автоматичного підтримання стабільного процесу виробництва ВКС.

Скрябін С.О., Гунько І.В., Бубновська І.А. Дослідження нерівномірності деформації та розподілу температурного поля в осередку деформації, з урахуванням розвитку деформації в часі

Анотація

У статті приведені теоретичні і експериментальні дослідження нерівномірності плину металу при вальцюванні в калібрах.

Відмічено, що нерівномірний плин металу при вальцюванні в калібрах супроводжується нерівномірним розподілом температури по поперечному і поздовжньому перерізам деформуючої заготовки, який спричинений геометричним співвідношенням форми калібру і вальцьованої заготовки; контактною площиною між заготовкою і інструментом; ступеню обтиснення і опору деформації; тертям; температурою заготовки і поверхні інструменту; часом деформації.

Приведені рисунки нерівномірного розподілу температури по поперечному і поздовжньому перерізам вальцьованої заготовки в осередку деформації з урахуванням розвитку деформації в часі.

Жданов Л.А., Дученко А.М., Гончаров І.О., Зворикін К.О. Термодинамічний аналіз процесів у флюсоплавильному просторі при виготовленні флюсів на основі оксидних шлакових систем

Анотація

На основі детального аналізу існуючих літературних даних проведено уточнення температурних зон взаємодії компонентів шлакового розплаву. Встановлено, що технологічний процес плавлення флюсів необхідно розділити на чотири етапи: реакції у твердому стані; флюсоутворення; формування королька; дегазація та гомогенізація шлакового розплаву. Проведені термодинамічні розрахунки реакцій на кожному етапі виплавки флюсів. Виявлено можливість об'єднання таких даних по аналізу окислювально-відновлювальних умов існування шлакового розплаву та термодинамічних розрахунків основних компонентів.

Шевченко О.В. Ефективний спосіб підвищення вібростійкості токарної обробки

Анотація

В статті наведено результати досліджень, які визначають умови підвищення вібростійкості токарної обробки консольним інструментальним оснащенням, що полягають у врахуванні впливу орієнтації головних осей жорсткості оснащення в пружній системі різець - супорт відносно напрямку дії сили різання та рекомендованому співвідношенні жорсткостей оснащення за цими осями. Результати досліджень використані при проектуванні інструментального оснащення з орієнтованою жорсткістю та демпфером.

Алексеєнко В.М., Шамарін Ю.Є., Савіна І.В., Шамарін О.Ю., Друк Ф.П. Дослідження акваторії Чорного моря з використанням гідроакустичної системи "Клівер-ЭЛ"

Анотація

У статті наведені результати досліджень фахівцями Центрального конструкторського бюро гідроакустики НВО "Клівер" і ВАТ "Бухта Двоякірна" підводного простору і дна акваторії Чорного моря в районі м. Феодосія (бухти Двоякірна, Коктебельска, мис Меганом) літом 2010 р.