УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№59, 2/2012

techsystem cover face 1-2012-58 on site

ЗМІСТ:

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПРОЦЕСІВ, МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ
Макаров О.Л., Хорошилов В.С., Москальов С.І., Меланченко А.Г., П'ятак І.А., Валов Ю.К., Кавун В.В., Кореннов Ю.А., Корепанов В.Є., Добрушина М.Г., Щудро А.П.
Визначення кутового положення датчиків наукової апаратури малого космічного апарату «Мікросат»

Анотація

У статті викладається можливий підхід до визначення фактичного кутового положення датчиків комплексу наукової апаратури, розташованих на виносних штангах, по відношенню до базової системи координат малого космічного апарату «Мікросат» під час його польоту.


 

Прохоренко В.М., Перепічай А.А., Зворикін К.О.
Розрахункова оцінка можливості поширення тріщини в кільцевому шві паропроводу, ініційованої непроваром, напругами від зварювання і зовнішнім навантаженням

Анотація
У роботі пропонується алгоритм розрахунку коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) для природної гостроверхої тріщини, яка з різних причин при зварюванні або в процесі експлуатації може виникнути від вершини непровару в корені кільцевого зварного шва. В основу алгоритму покладено основні уявлення теорії тріщин, силовий критерій Ірвіна і результати кінцево-елементного моделювання напружено-деформованого стану (НДС) від зварювання кільцевих стиків, а також сумарного залишкового НДС від зварювання і подальшого докладання характерної для паропроводів зовнішнього навантаження.

 

Чепур М.Л., Канченко В.Я., Карнаушенко Р.В., Маріношенко О.П.
Визначення характеристик напружено деформованого стану фільтроежекційного пристрою як неоднорідної механічної конструкції

Анотація

Розглянуто фільтроежекційній пристрій є механічною конструкцією довільної внутрішньої структури, яка виконана з неоднорідного матеріалу. Для дослідження напружено деформованого стану такої конструкції виведено формули для визначення компонент тензора деформації і компонент тензора напружень в довільних точках її поперечних перерізів. Також виведено формули для опису внутрішніх інтегральних силових характеристик, що виникають в довільних поперечних перетинах розглянутого фільтроежекційного пристрою.


Рябцев І.І.
Експериментальна оцінка термічної стійкості наплавленого металу типу інструментальних штампових сталей

Анотація
Експериментально досліджено термічна стійкість наплавленого металу типу інструментальних штампових сталей 25Х5ФМС і 35В9Х3СФ. Показано, що збільшення товщини наплавленого зносостійкого шару знижує його термічну стійкість. Підвищити термічну стійкість зразків, наплавлених штамповими сталями, можна за рахунок наплавлення пластичного підшару дротом Св-08.


 

Скрябін С.О., Гунько І.В., Бубнівська І.А.
Розподіл швидкостей переміщення металу по перетинах вальцюються заготовки

Анотація
Описано дослідження і представлені епюри розподілу швидкостей переміщення металу при прокатці по висоті перерізу у фактичному осередку деформації: для широкої тонкої і товстої смуг. Дослідження проводилися на алюмінієвих сплавах АК6, АК8, АК4 - 1. Встановлено, що фактичне вогнище деформації поділено на п'ять ділянок, з яких три середні знаходяться в зоні контакту смуги з валками, а два крайніх - поза цієї зони. Епюри наочно показують нерівномірність переміщення металу по висоті перерізу у всіх зонах. Розподіл деформації стиску по товщині заготовок аналогічний характеру розподілу швидкостей переміщення металу. Проведені експерименти показали, що при прокатці заготовок різного перерізу зі зміною умов деформування (ступеня обтиснення, швидкості прокатки, коефіцієнта тертя і т.д.) характер епюр зміниться, але нерівномірність швидкостей по товщині смуги і п'ять зон фактичного осередку деформації будуть існувати.

 

Просвірін Д.А.
Дослідження законів автоматичного управління пасажирського літака в режимі «Захід на посадку»

Анотація
У статті представлений підхід до дослідження законів автоматичного управління в середовищі Matlab, наведено короткий аналіз отриманих результатів, показана можливість практичного застосування зазначеного підходу та його впровадження у виробництво.

 

Жданов Л.А.
Теоретичне визначення вмісту кисню в металі шва при зварці під флюсом

Анотація
Для теоретичного прогнозування вмісту кисню в металі шва при електродуговому зварюванні запропонована розрахункова фізико-термодинамічна модель, згідно з якою джерелом кисню в металі шва є газова фаза , що виникає в результаті термічної дисоціації оксидів флюсу. Абсорбція кисню в киплячому металі відбувається через поверхневий газовий шар Кнудсена. Критерієм розрахунку є еквівалентна ефективна температура. Проведено перевірку адекватності запропонованої моделі. Встановлено значення еквівалентної ефективної температури для промислових флюсів, межі зміни мольной концентрації атомарного кисню в газовій фазі відповідно процентному вмісту кисню в металі шва.

 

Попель Н.Ю., Корж В.М., Попель Ю.С.
Мікроплазменні закалки обсічених кромок прес-форм

Анотація
Представлений процес мікро-плазмової закалки обсічених кромок прес-форм зі сталі 40Х13, наведені результати впливу технологічних параметрів на властивості загартованого шару.


 

НАУКОЄМКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Піоро І.Л., Зворикіна А.К.
Деякі важливі аспекти для експериментальних робіт: Частина 2. аналіз невизначеності

Анотація
У другій частині статті розглядається алгоритм аналізу помилок, що враховує основні принципи теорії термофізичних експериментів і їх похибок, заснований на принципах сучасного досвіду проведення експериментів по теплопереносу та падіння тиску в воді, що у надкритичному стані, а також на попередньому досвіді проведення експериментів з теплопереносу в умовах до критичного тиску.


МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Філоненко С.Ф., Німченко Т.В., Косицкая Т.Н.
Внесок складових акустичного випромінювання в результуючий сигнал при різанні матеріалів

Анотація
Розглянуто результати розрахунку параметрів імпульсних сигналів акустичної емісії при деформуванні та руйнуванні оброблюваного матеріалу і змінною площею руйнування композиційного матеріалу. Показано, що зростання площі руйнування композиційного матеріалу призводить до поступового зростання параметрів формованого сигналу, які перевершують параметри сигналів від деформування і руйнування оброблюваного матеріалу. Проведено моделювання результуючих сигналів АЕ, сформованих при механічній обробці матеріалів точінням, коли відсутнє і відбувається руйнування композиційного матеріалу. Розглянуто вплив внеску сигналу АЕ від руйнування композиційного матеріалу в результуючий сигнал, сформований при механічній обробці матеріалів точінням.


 

Фомічов С.К., Пірумов А.Є., Мінаков С.М., Мінаков А.С., Бабенко О.Л., Верпета В.А, Євтухов А.І.

Обробка даних в системі моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів

Анотація
Розглянуто структура та функціональні можливості апаратно-програмного комплексу, що входить до складу автономної системи віддаленого моніторингу напруженого стану магістральних трубопроводів. Комплекс призначений для обробки значень поздовжніх нормальних напружень, виміряних за допомогою магнітоанізотропних перетворювачів, прийому даних по каналах GSM-зв'язку в диспетчерську контролюючу організацію з подальшим аналізом епюр напружень, зберіганням даних і графічної інтерпретації їх в часі.


УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА

Гайда А.Ю., Кваснєвський Е.А., Кошкін К.В.
Адаптивне управління ресурсами портфеля проектів наукоємного виробництва в системі з прогнозуючою моделлю

Анотація
Розглядається підхід до формування системи адаптивного управління ресурсами портфеля проектів наукоємного виробництва в системі управління з прогнозуючою моделлю.


Офиціний сайт журналу "Технологічні системи"