УкрНИИАТ

Сайт УкрНДІАТ знаходиться на реконструкції.
Нову версію сайту можна знайти за адресою      >>>>>       ukrriat.com

лютого 19, 2020

Замовити

Назва журналу/книги *

Введите данные пожалуйста.
Одержувач (назва організації або ПІБ) *

Введите данные пожалуйста.
Адреса отримання *

Введите данные пожалуйста.
Кількість примірників *

Введите данные пожалуйста.
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

Введите данные пожалуйста.
Індивідуальний податковий номер юридичної (фізичної) особи

Введите данные пожалуйста.
Керівник організації

Введите данные пожалуйста.
Виконавець

Введите данные пожалуйста.
Телефон/Факс *

Введите данные пожалуйста.
E-mail *

Введите данные пожалуйста.

  

A+ A A-

№60, 3/2012

TС  3-2012-60

ЗМІСТ:

ПОДІЇ
8-й Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ-XXI» могутність крил.

СТАТТІ РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ З ПИТАНЬ НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Братухін А.Г.
Основоположні інтегровані інформаційні технології конкурентоспроможних виробів машинобудування (на прикладі цивільної авіаційної техніки)

Анотація
Представлені концептуальні питання використання CALS-технологій на прикладі цивільного авіабудування

 

Погосян М.А., Савельєвских Є.П., Стрілець Д.Ю., Корнєв О.В.
Вітчизняні суперкомп'ютерні технології в авіаційній промисловості

Анотація
Розглянуто особливості реалізації російського проекту «Розвиток суперкомп'ютерів і грід-технологій» на підприємствах авіаційної промисловості


Барболіна Е.Н., Львова Г.В., Стрілець Д.Ю.
Управління проектуванням. Інформаційна система управління ВАТ «ОКБ Сухого»

Анотація
Представлено аналіз рішення задачі модернізації системи планування та управління ресурсами за допомогою оснащення ВАТ «ОКБ Сухого» сучасними інформаційними технологіями

 

Пекарш А.І., Савельєвских Є.П., Огарков С.О., Стрілець Д.Ю.
Інформаційний супровід проекту Sukhoi Superjet-100. Цифрове виробництво (досвід ВАТ «КНААПО»)

Анотація
Розглянуто результати технічного переозброєння Комсомольського-на-Амурі авіаційного виробничого об'єднання, у тому числі інфраструктурні IT-рішення для виробничих програм, призначені для виробництва регіонального російського літака SSJ-100.


Погосян М.А., Шильников П.С., Злигарев В.А., Юрін В.М., Стрілець Д.Ю., Ященко Б.В.
Система довготривалого зберігання і відновлення даних електронного макету виробу

Анотація
Розглянуто напрямки розвитку системи довгострокового зберігання і відновлення даних електронних моделей виробу протягом його життєвого циклу


Пекарш А.І., Олейніков О.І.
Інтегроване проектування і відпрацювання процесів виготовлення монолітних елементів конструкцій складної кривизни і гравюри

Анотація
Розглянуто вирішення системою РТПІРМЕМ завдань автоматизованого проектування, моделювання, відпрацювання та оптимізації 3D-рассвертки CAD-моделі великогабаритної обводоутворювальної монолітної панелі складної аеродинамічної форми для авіаційної техніки, а також штампового оснащення, тривимірного поля напружень, способів і режимів обробки заготовки. Визначено проектно-технологічні рішення


Пашов Б.М., Ганзбург М.Ф., Пітерцев Е.Е., Поскачей А.А., Яновський Л.С.
Пірометричний вимірювач температури лопаток як важливий елемент інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД

Анотація
Показано, що застосування спеціальних алгоритмів обробки сигналів оптоелектронної системи вимірювання температури лопаток може використовуватися для визначення ресурсу лопатки газотурбінного двигуна


Єлісєєв Д.Н., Кузнєцов І.І.
Автоматизована система технологічної підготовки виробництва авіаційних газотурбінних двигунів

Анотація
Представлено результати застосування автоматизованої системи технологічного підготовка виробництва авіаційних газотурбінних двигунів на ФГУП «НПЦ
газотурбобудування «Салют»


Ван Хайфин, Ван Бінь, Лі Сюехуа
Моделювання обробки та автоматизація програмування для верстатів з ЧПУ

Анотація
Стаття присвячена використанню статистичних методів регресії пакета MINITAB із застосуванням методів аналізу причин і наслідків, порівняння форми, класифікації деталей авіаційних двигунів і узагальнення різних процесів обробки деталей з використанням програмного забезпечення UG NX. Типізація оптимальних параметрів обробки дозволяє створити шаблон, застосований на практиці та чинить програмування простим і стандартизованим, а також домогтися автоматизації підготовки програм ЧПУ

 

Клочков В.В., Пекарш А.І.
Економічне забезпечення розвитку конкурентоспроможної авіаційної промисловості на принципах CALS

Анотація
Розглядаються питання оптимізації бізнес-процесів на основі CALS-технологій протягом усього життєвого циклу авіаційної техніки. Зроблена оцінка економічної ефективності CALS-технологій на різних стадіях життєвого циклу літаків


МІЦНІСТЬ І РЕСУРС ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Шатіхін В.Є., Макаров О.Л., Попель В.М., Хорошилов В.С., Гурін В.О.
Підвіщення точності оцінкі надійності приводу антени та сонячної батареї космічного апарату

Анотація
Розглядається метод підвищення точності оцінки ймовірності безвідмовної роботи приводу антени і сонячної батареї на етапі їхнього проектування. Обгрунтовано шляхи підвищення точності оцінки надійності приводу антени і сонячної батареї космічного апарату дистанційного зондування Землі протягом терміну експлуатації 10-15 років. Представлені рекомендації щодо заходів по підвищенню надійності приводу


УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА

Якобюк Р.В., Афанасьєва Л.Ф., Кривова С.Г.
Кластерно-спектральний аналіз - ефективний метод оцінки конкурентоспроможності авіаційної техніки

Анотація
Розглянуто методи багатовимірного аналізу для оцінки конкурентоспроможності авіаційної техніки. Запропонована оцінка конкурентоспроможності авіаційної техніки за допомогою використання методології кластерно-спектральної діагностики безлічі технічних об'єктів

 

Матеріали міжнародної міжгалузевої науково-технічної конференції

«ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОЦЕСИ наукоємного машинобудування»,
відбулася в рамках 8-го Міжнародного авіакосмічного салону «АВІАСВІТ-XXI»
(м. Київ - смт. Гостомель, Україна. 27 вересня 2012).
Організатори - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кафедра зварювального виробництва НТУУ «Київський політехнічний інститут», Український атестаційний комітет зварників, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Український науково-дослідний інститут авіаційної технології

 

ІНФОРМАЦІЯ
Нарада активу редакційної колегії «Міжнародна енциклопедія CALS-технології. Авіаційно-космічне машинобудування»
Концепція «Міжнародної енциклопедії CALS-технологій. Авіаційно-космічне машинобудування»


Офиціний сайт журналу "Технологічні системи"